Sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande

2020-01-27

Mannen, som inte kom till rättegången, döms enligt åtalet. Brottet hets mot folkgrupp avser 21 inlägg på en internetsida som är ett socialt nätverk. Inläggen har antingen uttryckt hat mot judar eller hyllande av nazismen. Tre kvinnor, som är debattörer och opinionsbildare, har ofredats genom att de mottagit ett mycket stort antal SMS från mannen. Det har varit antisemitiska och rasistiska budskap utan annat syfte än att kränka mottagarnas frid och försöka tysta dem. Brotten innehåller kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Mannen har tidigare dömts för hets mot folkgrupp och döms nu till fängelse. Han ska också betala 5 000 kr i kränkningsersättning till en av kvinnorna.

– Det har varit ett systematiskt agerande som inneburit ett missbruk av yttrandefriheten och av vad som är acceptabelt i den fria debatten, säger chefsrådman Patrik Alm, rättens ordförande.

Rätten var enig, förutom när det gäller två åtalspunkter för hets mot folkgrupp, där en nämndeman frikänner.