Satsning på ökad säkerhet och trygghet

2024-02-19

Sedan ny lagstiftning infördes 2012 har antalet fasta säkerhetskontroller inom Sveriges domstolar ökat. I dag har 55 av 80 domstolar, nämnder och myndigheter fast säkerhetskontroll, varav 40 har röntgenutrustning. Snart är kammarrätten en av dem.I säkerhetskontrollen vid huvudentrén mot Riddarholmskyrkan kommer besökarna att passera en larmbåge som känner av metallföremål. Väskor, ytterkläder och övriga tillhörigheter blir genomsökta efter otillåtna eller potentiellt farliga föremål, initialt manuellt men längre fram i vår tillkommer en röntgenmaskin.

Kamerabevakning finns sedan tidigare, men systemet har nu utökats med fler kameror. Domstolen har också anställt fler vakter för att bemanna den nya rutinen och systemet.

- Kontrollen kan göra inpasseringen mer tidskrävande även om vi gör vårt yttersta för att undvika köbildning och för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Vi rekommenderar dig att komma i god tid om du ska vara på plats för en muntlig förhandling, säger servicechefen Ulf Sandell.

Säkerhetskontrollen omfattar inte åklagare, advokater, poliser, transporterande vakter från kriminalvården eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i domstolens lokaler.

Här kan du läsa mer om hur den fasta säkerhetskontrollen fungerarOm kammarrätten