Samkönat föräldrapar från Island ska registreras som föräldrar i Sverige

2018-06-01

Ett samkönat gift isländskt par har ett barn och är föräldrar enligt isländsk lag. Paret har senare flyttat till Sverige. Skatteverket beslutade att inte registrera någon föräldrarelation till en av kvinnorna, med den huvudsakliga motiveringen att det saknas lagstöd för att erkänna föräldraskap som har fastställts i ett annat nordiskt land. Paret överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping, som biföll överklagandet. Kammarrätten har avslagit Skatteverkets överklagande.

- Vi bedömer att en tillämpning av folkbokföringslagen på det sätt som Skatteverket har gjort innebär en inskränkning i familjemedlemmarnas rätt till privat- och familjeliv och att det görs en åtskillnad pga. sexuell läggning, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen. Vi bedömer att en sådan tillämpning utgör ett brott mot två artiklar i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eftersom det får negativa konsekvenser för familjen.

Kammarrättens dom innebär att kvinnan ska registreras som förälder även i den svenska folkbokföringen. Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att målen ska kunna prövas av Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Bifogade filer: Kammarrättens dom målnr 667–668-17 Senast ändrad: 2018-06-01