Så bygger vi framtidens domstolar

2021-05-04

Hur vi bygger framtidens domstolar – och hur de ser ut - spelar roll. Ett viktigt mål är att Sveriges Domstolar ska ha ett högt förtroende hos allmänheten och alla ska känna sig trygga i domstolarnas lokaler. Det är därför angeläget att Domstolsverket utvecklar och förvaltar den arkitektur, design och gestaltning som påverkar utformningen av lokalerna.

Enligt den nya arkitekturpolicyn ska Domstolsverket sträva efter att skapa och bevara god arkitektur enligt följande huvudprinciper:

Platsens karaktär ska tillvaratas och vara utvecklingsbar, Gestaltningen ska spegla verksamheten, Beprövad teknik och material ska väljas, Utveckling av miljöhänsyn och kretsloppsanpassning ska prioriteras, Domstolslokaler ska vara ekonomiskt rationella, optimerade och flexibla, och Byggnader och miljöer ska kunna förändras över tid