Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

2021-03-12

Den främsta frågan i målet har rört om infiltrerande svensk polis, dold av kvalificerad skyddsidentitet, framkallat brottet genom otillbörliga spaningsmetoder som innefattat bl.a. förhållandena när infiltratören tog kontakt med männen samt att infiltratören delvis deltagit i planeringen av brottet och tillhandahållit den lastbil som transporterat cannabisen till Sverige.

Tingsrätten har besvarat frågan nekande med stöd av omfattande utredning som visar att männen var involverade i verksamheter som distribuerar stora partier narkotika redan före det att de blev kontaktade av infiltratören. Smugglingen av cannabisen skulle därför ha skett även utan infiltratörens medverkan.