Restaurangkoncern har inte åtgärdat brister relaterade till smittspridning av coronaviruset och hotas av vite

2020-12-09

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att förelägga restaurangkoncernen att säkerställa att borden och sittplatsernas placering i dess verksamheter inte utgör en risk för smittspridning och att en meters avstånd ska hållas mellan gäster i olika sällskap. Nämnden förenade föreläggandet med löpande vite om 25 000 kr per vecka om föreläggandet inte följs.

Restaurangkoncernen överklagade vitesföreläggandet och uppgav bl.a. att verksamheterna har hovmästare som placerar ut gästerna vid deras bord, vilket sker enligt gällande föreskrifter och ”står över” hur möblerna är placerade. Dessutom ansåg restaurangkoncernen att ett foto som togs i samband med det senaste kontrollbesöket inte visade att två sällskap hade suttit för nära varandra.

Förvaltningsrätten bedömer att den samlade ut­redningen i målet är tillräcklig för att anse att restaurangkoncernen – på grund av sittplatsernas placering - inte följt gällande bestämmelser för att förhindra smittspridning. Detta även om fotot som koncernen hänvisar till är taget på ett sådant sätt att det är svårt att bedöma exakt avstånd mellan sällskapen. Förvaltningsrätten anser också att det inte är tillräckligt att hovmästare placerar gästerna vid deras bord om hovmästaren inte har tillräckliga kunskaper om hur gästerna ska placeras. Förvaltningsrätten bedömer att nämnden har haft skäl att utfärda vitesföreläggandet och avslår därför restaurangkoncernens överklagande.

- Domen visar att det är viktigt att den som driver ett serveringsställe håller sig uppdaterad om vilka bestämmelser som gäller och att man följer dem fullt ut, säger chefsrådman Anna Önell.