Regeringens utnämningar

2023-09-14

Anna Kramer att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt Mikael Malm att vara rådman i Jönköpings tingsrätt Maria Déhn att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg Karin Johansson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg Linda Widenström att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg Thomas Erhag att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg Eva Furberg att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm Charlotte Mattsson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm Malin Wik att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt Malin Årebäck att vara tekniskt råd i tingsrätterna Daniel Jonsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna