Regeringens utnämningar

2022-07-07

utnämnt Claes Lewenhaupt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt Katarina Welin att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen utnämnt Åsa Hanna att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen utnämnt Catharina Adlercreutz att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen utnämnt Elin Tysklind att vara rådman i Solna tingsrätt utnämnt Alexander Nilsson att vara rådman i Solna tingsrätt utnämnt Linda Rantén att vara rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt Linda Mossberg Karlström att vara rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt Karin Werner att vara rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt Samuel Hägg att vara rådman i Västmanlands tingsrätt utnämnt Johan Nordgren att vara rådman i Örebro tingsrätt utnämnt Eva Grandestedt att vara rådman i Örebro tingsrätt utnämnt Nikolaj Jeric att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt Marie Göransson att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt Anna Dieden att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt Sara Leyde att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt Niina Andersson att vara rådman i Borås tingsrätt utnämnt Jon Jonasson att vara rådman i Östersunds tingsrätt utnämnt Jonatan Wahlberg att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm utnämnt Gunilla Isaksson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm utnämnt Mikaela Neijd att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm utnämnt Annelie Roslund att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm utnämnt Elisabeth Rahlén att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm utnämnt Marie Adolfsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna anställt Karin Hagaeus till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg anställt John Panofsky till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg anställt Hanna Nilo till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg anställt Niklas Karlsson till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg