Regeringens utnämningar

2020-09-17

Karin Ahlstrand Oxhamre och Linda Kullberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt utnämnt Per Lagervall att vara tekniskt råd i tingsrätterna utnämnt Jari Hiltula att vara tekniskt råd i tingsrätterna