Regeringen har gett klartecken för ny domstolsbyggnad i Borås

2022-12-09

Byggnaden är ritad av ON Arkitekter och kommer uppföras i centralt läge intill riksväg 40, spårområdet och Boråshallen.

Tingsrätten ser verkligen fram emot de nya lokalerna som motsvarar domstolens behov för lång tid framåt.

– Borås tingsrätt är i stort behov av nya, moderna lokaler som uppfyller dagens krav med fler och bättre förhandlingssalar med hög säkerhet. De nya lokalerna kommer också att ge en helt annan tillgänglighet för både besökare och personal, säger tingsrättens chef, lagmannen Peter Broberg.

– Med den nya domstolsbyggnaden i Borås kommer vi att kunna erbjuda väl anpassade och ändamålsenliga lokaler för tingsrätten. Hållbarhetstänket är självklart och byggnaden ska uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction