Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

2022-12-14

Under hösten har en rättspsykiatrisk undersökning genomförts där framkommit att den tilltalade begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han lider av en allvarlig psykisk störning. På av detta och den tilltalades behov av psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande och annat tvång, överlämnar tingsrätten honom till rättspsykiatrisk vård. Den rättspsykiatriska vården ska förenas med särskild utskrivningsprövning eftersom det finns risk för att han återfaller i allvarlig brottslighet.

Den tilltalade ska betala skadestånd till flickan med 730 000 kr. Han ska också betala skadestånd till flickans föräldrar.