Rättspsykiatrisk vård för mordet i Majorna

2020-09-25

Åklagaren väckte åtal mot en 37-årig man för mord. Enligt åtalet hade mannen dödat en kvinna i hennes lägenhet i Majorna 4 – 5 mars 2020 genom att tillfoga henne ett femtiotal olika hugg, stick eller skärsår. Flera av skadorna var dödliga. Mannen förnekade gärningen och uttalade sig inte under huvudförhandlingen.

Mannen åtalades även för grov misshandel, försök till mord alternativt grov misshandel samt ofredande.

När det gäller åtalet för mord anser tingsrätten att det är bevisat att 37-åringen uppsåtligen har dödat kvinnan. Detta bl.a. på grund av att det fanns spår av kvinnans blod på hans kläder och skor samt att det återfanns DNA enbart från honom och den döda kvinnan i hennes lägenhet. Med beaktande av bl.a. det mycket omfattande våldet mot kvinnan, som legat försvarslös i sin säng i sin egen bostad, är det enligt tingsrätten uteslutet med en annan rubricering än mord.

37-åringen döms vidare i enlighet med åtalet för grov misshandel och försök till mord men han frikänns från ofredande.

Tingsrätten anser att straffvärdet för de brott som mannen döms för uppgår till fängelse på livstid. Han har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt undersökningen har mannen begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och han lider alltjämt av en sådan störning. Vidare har han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt behov av psykiatrisk tvångsvård och till följd av den psykiska störningen finns det risk för återfall i brott av allvarligt slag. Den rättspsykiatriska undersök­ningen har underställts Socialstyrelsens rättsliga råd, som i sitt yttrande anslutit sig till de bedömningar och slutsatser som görs i det rättspsykiatriska utlåtandet. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till rättspsykiatrisk vård som med hänsyn till återfallsrisken ska förenas med särskild utskrivningsprövning.

Mannen ska betala skadestånd till den mördade kvinnans efterlevande liksom till de två målsäganden som utsattes för försök till mord respektive grov misshandel.

Mannen är häktad i avvaktan på att domen ska vinna laga kraft.