Rättspsykiatrisk vård för kvinna som knuffade man på tunnelbanespår

2022-09-21

Det var den 3 juli i år som en kvinna knuffade ned en man på tunnelbanespåret vid Hökarängens tunnelbanestation i Stockholm när ett tåg var på väg in till stationen. Händelsen fångades på övervakningsfilm. Kvinnan har i domstol förnekat att hon över huvud taget var på plats. Enligt tingsrätten råder det dock inte någon tvekan om att kvinnan är identisk med den person som knuffade mannen. Den huvud­sakliga frågan i målet har i stället varit om kvinnan genom knuffen hade uppsåt att döda mannen. Rätten kom fram till att kvinnan har agerat med s.k. likgiltighetsuppsåt och har därför dömt henne för försök till mord.

Rådmannen Anna Rosenmüller: ”Det kan tyckas självklart att det är förenat med livsfara att knuffa ned någon på ett tunnelbanespår, särskilt när ett tåg är på väg in till perrongen. Detta måste dock slås fast juridiskt utifrån den bevisning som finns i det aktuella målet. Med utgångspunkt i omständigheterna vid gärningen anser rätten att knuffen innebar livsfara för målsäganden och att den tilltalade – trots hennes psykiska tillstånd – måste ha förstått detta. Hon har alltså haft uppsåt och döms därmed för försök till mord. ”

I det rättspsykiatriska utlåtandet bedöm­des kvinnan lida av en allvarlig psykisk störning vid gärningen samt vid undersökningen. Vidare konstaterades en risk för återfall i allvarlig brottslighet. På­följden bestäms därför till rätts­psykiat­risk vård med särskild utskrivningsprövning. Kvinnan döms också att betala skadestånd till mannen med drygt 200 000 kr, bl.a. för kränkning.