Rättspsykiatrisk undersökning ska göras i mål B 769-22

2022-10-19

Det rättspsykiatriska utlåtandet ska ha kommit in till tingsrätten senast den 30 november 2022.