Rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

2021-12-07

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 december tagit emot en ansökan från Urbergsgruppen Sverige om rättsprövning av regeringens beslut den 18 november 2021 att ge Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till täkt av kalksten i Slite, Gotlands kommun. Föreningen yrkar att regeringens beslut ska upphävas och att det tills vidare inte ska gälla. Föreningen yrkar även att Högsta förvaltningsdomstolen ska hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu att påbörja handläggningen av målet (mål nr 7208-21). Det är i nuläget inte möjligt säga hur lång tid handläggningen kommer att ta.