Rättegången om skjutningen i Gamlestaden inleds den 26 mars

2021-03-22

Den 3 maj 2020 sköts en man till döds i Gamlestaden i Göteborg. Polisen riktade misstankar mot personer som påstås tillhöra ett kriminellt gäng i södra Biskopsgården i Göteborg. Under polisutredningen har misstankar om ytterligare allvarliga brott tillkommit. Åklagarens bevisning i målet består bl.a. av s.k. Enchrochatmaterial.

– Huvudförhandlingen är, sett till antalet häktade och antalet förhandlingsdagar, en av de största huvudförhandlingarna vi haft i Göteborgs tingsrätt. Att hantera ett så stort mål under rådande pandemi är en stor utmaning säger Cecilia Ahlström, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.

 

Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen kommer att inledas fredagen den 26 mars 2021, pågå i cirka 40 dagar och beräknas vara avslutad den 24 juni 2021. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten, se nedan under rubriken beställa material. Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 9.00 varje dag utom måndagar då den börjar kl. 10.00.

Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats.

De inledande huvudförhandlingsdagarna kommer det även att finnas extra åhörarplatser i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

 

Säkerhetskontroll

Göteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén (för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler). Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Övrigt

Tingsrätten har beslutat om särskilda ordningsregler som kommer att gälla i rättssalen.