Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm inleds tisdagen den 3 september 2019

2019-08-20

HuvudförhandlingenRättegången i målet kommer att påbörjas tisdagen den 3 september 2019 och beräknas pågå under sex huvudförhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 3, 5, 6, 9, 11 och 16 september med start kl. 09.00 alla dagar (den 17 och 19 september är bokade reservdagar).

Dag 1 (3 september): Yrkanden, inställningar och sakframställningar.Dag 2-5 (5, 6, 9, 11 september): Förhör med målsäganden, tilltalade och vittnen samt personalia.Dag 6 (16 september): Slutanföranden.Ev. dag 7 och 8 (17 och 19 september): Reservdagar.En detaljerad huvudförhandlingsplan för rättegången finns tillgänglig på avdelning 3:s kansli.

Praktiska frågorFörhandlingen hålls i sal 37, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 11.00 genom mejl till domstolshandläggaren Julia Isacsson: julia.isacsson@dom.se eller tfn 08-561 65 364.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser (ca 30 platser) i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Antalet platser är begränsat och ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ut vid tingsrättens entré från kl. 08.00 inför varje förhandlingsdag.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas. Insläpp sker från kl. 08.00.

OrdningsreglerBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får dock åhörare i rättssalen (sal 37) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

SäkerhetskontrollStockholms tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

ÖvrigtFör beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se samt till domstolshandläggaren Julia Isacsson, tfn 08-561 65 364.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas i första hand till tingsnotarien Max Swalling, max.swalling@dom.se eller tfn 08-561 65 325. Ansvarig domare är chefsrådmannen Erik Lindberg, tfn 070-183 16 15.

Senast ändrad: 2019-08-20