Rättegången om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021

2021-11-12

Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 19 november genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli från kl. 10.30.

Den tilltalade är fortsatt häktad i avvaktan på tingsrättens dom.

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff i domstolens lokaler fredagen den 19 november kl. 11.00 för media som föranmält sig och ackrediterats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast onsdagen den 17 november 2021 kl. 10.00 genom e-post till <maria.k.broberg@dom.se>