Rättegången om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november förra året har avslutats i dag.

2022-04-13

Parterna har i dag slutfört sin talan i målet där åtta personer åtalats för delaktighet i bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021. Dom i målet meddelas den 27 april 2022, kl. 11.00. Tingsrätten har – i linje med åklagarens yrkande – försatt fyra av de tilltalade på fri fot och bestämt att de övriga tilltalade ska vara häktade tills dom meddelas eller något annat beslutas i den frågan.

Rättens ordförande chefsrådmannen Niklas Wågnert kommer att vara tillgänglig för frågor per telefon den 27 april kl. 11.00-12.00.