Rättegången om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021 inleds den 8 april 2022 kl. 09:00.

2022-04-04

Praktisk information

Det kommer vid huvudförhandlingen att finnas ett begränsat antal åhörarplatser. Vissa av dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som anmält sig och informerats om att de fått plats. Anmälan och kopia på presslegitimation ska ha inkommit med e-post till beredningsjuristen Jelena Savic senast den 7 april 2022, se kontaktinformationen. Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Med hänsyn till målets art kommer förhandlingen att hållas i en av Stockholms tingsrätts säkerhetssalar.

SäkerhetskontrollSedvanlig säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

OrdningsreglerBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under huvudförhandlingen.

Efter beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

För information

För frågor som rör handläggningen av målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Sara Svensk och i andra hand till beredningsjuristen Jelena Savic, se kontaktinformationen.

Rätten utgörs av chefsrådmännen Niklas Wågnert (ordförande) och tre nämndemän.