Rättegången om bilbränderna i Västra Frölunda inleds måndagen den 7 oktober 2019

2019-10-03

HuvudförhandlingenRättegången i målet kommer att påbörjas måndagen den 7 oktober 2019 och beräknas vara avslutad den 15 november. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar.Dag 1  (7 oktober)Yrkanden, inställningar och åklagarens övergripande sakframställning.

Dag 2  (8 oktober)Åklagarens sakframställning fortsätter, målsägandebiträdenas och försvararnas kompletterande sakframställningar.

Dag 3  (9 oktober)Målsägandebiträdenas samt försvararnas kompletterande sakframställningar samt förhör med nio målsäganden.

Dag 4-5  (14 och 17 oktober)Åklagarens sakframställningar rörande var och en av de tilltalade samt förhör med de tilltalade

Dag 6  (21 oktober)Reservdag

Dag 7-8  (23 och 24 oktober)Förhör med vittnen

Dag 9  (28 oktober)Reservdag

Dag 10-11  (29 oktober och 5 november)Förhör med vittnen

Dag 12  (6 november)Reservdag

Dag 13  (11 november)Personalia samt åklagaren slutanförande

Dag 14  (12 november)Försvararnas slutanföranden

Dag 15  (15 november)Reservdag med start kl. 13.00Praktiska frågorFörhandlingen hålls i sal 2 på Göteborgs tingsrätt. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast fredagen den 4 oktober 2019 kl. 13.00 genom mejl till domstolshandläggaren Jenny Kronbeck: jenny.kronbeck@dom.se eller tfn 031-701 14 06.

De första tre förhandlingsdagarna kommer det för allmänheten att finnas tio åhörarplatser i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Eventuellt kommer det att finnas åhörarplatser i sidosal även under senare del av förhandlingen.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.OrdningsreglerEnligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 2) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda elektronisk utrustning för rapportering och ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Det är inte heller tillåtet att gå in i eller ut ur rättssalen eller sidosalen under pågående förhandling utan det får endast ske i samband med paus i förhandlingen.

Ytterligare ordningsregler kan komma att meddelas.SäkerhetskontrollGöteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén (för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler). Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgen­maskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.ÖvrigtOm du vill beställa handlingar i målet hänvisas i första hand till avdelning4tgg@dom.se. Ange vilken handling som önskas. Om inget annat anges kommer handlingarna att lämnas ut i pdf-format via e-post.Frågor om tingsrättens planering av målet besvaras av ansvarig domstolshandläggare.