Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm – uppdaterad huvudhandlingsplan

2020-09-25

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet pågår men huvudförhandlingsplanen har ändrats något enligt nedan.

Dag 1 (14 september): Yrkanden, inställningar och sakframställningar

Dag 2 (15 september): Fortsatta sakframställningar och förhör med målsäganden

Dag 3 (23 september) Fortsatta förhör med målsäganden

Dag 4 (24 september) Vittnesförhör och förhör med tilltalade

Dag 5 (1 oktober) Fortsatta förhör med tilltalade och vittnesförhör

Dag 6 (2 oktober) Personalia och slutanföranden

Den 7 (7 oktober, eftermiddag) bokad reservtid

Övrigt

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se samt till domstolshandläggaren Maria Watter, tfn 08-561 65 186.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas i första hand till tingsnotarien Oscar Wallin, 08-561 65 399 alternativt oscar.wallin@dom.se. Ansvarig domare är chefsrådmannen Erik Lindberg, 070-183 16 15.

Stockholms tingsrätt, avdelning 1, mål B 4720-20 och B 7869-20.