Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm inleds måndagen den 14 september 2020

2020-09-08

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet kommer att påbörjas måndagen den 14 september 2020 och beräknas pågå under sex huvudförhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 14, 15, 18, 23 och 24 september samt den 1 och 2 oktober (inklusive en reservdag).

Dag 1 (14 september): Yrkanden, inställningar och sakframställningar.

Dag 2 (15 september): Fortsatta sakframställningar och förhör med målsäganden

Dag 3 (18 september): Förhör med målsäganden

Dag 4–5 (23–24 september) Förhör med tilltalade och vittnesförhör

Dag 6 (2 oktober) Personalia och slutanförandenDen 1 oktober är bokad reservdag.En detaljerad huvudförhandlingsplan för rättegången finns tillgänglig på avdelning 1:s kansli.

Praktiska frågor

Förhandlingen kommer till en början att hållas i sal 37, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen och med hänsyn till rådande omständigheter (pandemin) är dessa platser färre än vanligt.

Åhörarplatserna är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast torsdagen den 10 september 2020 kl. 15.00 genom mejl till domstolshandläggaren Maria Watter maria.watter@dom.se eller tfn 08-561 65 186.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Tingsrätten har fattat beslut om att åhörare i rättssalen (sal 37) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Observera dock att del av förhandlingen kan komma att äga rum inom stängda dörrar.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Säkerhetskontroll

Stockholms tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se samt till domstolshandläggaren Maria Watter, tfn 08-561 65 186.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas i första hand till tingsnotarien Oscar Wallin, 08-561 65 399 alternativt oscar.wallin@dom.se. Ansvarig domare är chefsrådmannen Erik Lindberg, 070-183 16 15.