Rättegången i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel kommer att inledas tisdagen den 30 juli 2019

2019-07-25

Rättegången i målet kommer att påbörjas tisdagen den 30 juli 2019. Förhandlingen är planerad till tre huvudförhandlingsdagar den 30 juli, 1 augusti och 2 augusti 2019 med start kl. 09.30.

Förhandlingen hålls i sal 37, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Dag 1, 30 juli, Sakframställningar och förhör med målsägande och tilltalad.

Dag 2, 1 augusti, Förhör med tilltalade och vittnen.

Dag 3, 2 augusti, Eventuella fortsatta förhör och slutanföranden.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker genom e-post till tingsnotarien Sebastian Berglind, sebastian.berglind@dom.se eller tfn 08-561 65 107.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i sal 27 med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Beslut om medias möjlighet att göra ljudinspelningar under rättegången kommer att fattas av den domare som kommer vara ordförande under rättegången under måndagen den 29 juli 2019.

För beställningar av handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se. För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna Mikaela Andersson, tfn 08-561 65 174, och Michaela Stathin, tfn 08-561 65 102.

Senast ändrad: 2019-07-25