Rättegången i ett större brottmål med Encro-bevisning inleds den 27 september 2021

2021-09-24

Hovrätten ska pröva Södertörns tingsrätts domar från den 4 mars och den 14 juli 2021. Åtalet gäller bl.a. försök till mord, synnerligen grovt vapenbrott och människorov. Flera av de tilltalade har av tingsrätten dömts till långa fängelsestraff. Målet i hovrätten omfattar sammanlagt 31 tilltalade.De tilltalade vill i överklagade delar frikännas från ansvar eller få strafflindring, medan åklagaren har yrkat att flera av dem ska dömas för ytterligare brott och att såväl brottsrubriceringar som straff skärps.Åhörarplatserna i huvudsalen är reserverade för journalister. För allmänheten finns platser i en sidosal med ljud- och bildöverföring från huvudsalen.Antalet åhörarplatser är begränsat. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.För journalister krävs föranmälan, som kan göras hos receptionen vid Attunda tingsrätt. Medtag presslegitimation.