Rättegången i ett mål om korruptionsbrott rörande Statens fastighetsverk kommer att inledas måndagen den 28 september 2020

2020-09-21

Rättegången i målet kommer att påbörjas måndagen den 28 september 2020 kl. 09.00. Förhandlingen i målet är planerad till 23 huvudförhandlingsdagar fram till och med den 25 november 2020.

Förhandlingen hålls i sal 5, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post eller telefon till tingsnotarien Frida Solding, se kontaktinformationen. 

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

SäkerhetskontrollSäkerhetskontroll kommer att genomföras vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

OrdningsreglerBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 2, se kontaktinformationen.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Rosanna Falck och i andra hand till tingsnotarien Frida Solding, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet är rådmannen Erland Koch, 08-561 652 31.