Rättegången i det stora narkotikamålet flyttas till Helsingborg

2019-05-14

Rättegången i det stora narkotikamålet hålls för närvarande på Rättscentrum i Malmö. Där kommer rättegången att pågå fram till och med den 24 juli i år. Efter det datumet blir det två veckors uppehåll i rättegången. När rättegången återupptas igen den 12 augusti 2019 blir det i sal 13 på Helsingborgs tingsrätt. Där kommer sedan resterande del av rättegången att hållas.  

Eftersom det är så många aktörer i målet, kommer det inte att finnas utrymme för press och åhörare inne i sal 13. Samtliga åhörare kommer därför att hänvisas till Helsingborgs tingsrätts tillfälliga lokaler på Gasverksgatan 17, med ingång från Mäster Palms plats. Därifrån kommer rättegången att kunna följas via ljud- och bildöverföring.

Huvudförhandlingsplanen hittas på vår webbplats: www.helsingborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/B-2457-18/Forhandlingsplan/

Senast ändrad: 2019-05-14