Rättegången i det återförvisade s.k. högskoleprovsmålet är avslutad

2020-04-06

Dom kommer att meddelas den 8 april 2020 kl. 11:00. I samband med domen kommer domstolen att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen.