Rättegång om skjutningar i Norrköping inleds 7 april

2021-03-30

Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i målet kommer att inledas den 7 april 2021, pågå i cirka 20 dagar och beräknas vara avslutad den 20 maj 2021. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten, se nedan under rubriken beställa material.

Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.00 varje dag.

Med hänsyn till pandemin och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara starkt begränsat. Vissa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats.

Förhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen på Linköpings tingsrätt. Det kommer även att finnas en sidosal på Norrköpings tingsrätt, där det kommer att finnas extra åhörarplatser med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

SäkerhetskontrollFör att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler kommer säkerhetskontroll att genomföras vid entréerna till Linköpings tingsrätt och Norrköpings tingsrätt. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Övrigt

Bild/ljudupptagning är inte tillåten i eller in i rättssalen. Åhörare som rapporterar för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, dator eller surfplatta). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller som kan användas för att ta upp bild/ljud (t.ex. datorer, mobiltelefoner eller surfplattor) ska var avstängd och undanstoppad.

Kontakt för att beställa material

För att beställa material se kontakter. Ange tydligt vilket material som önskas. Eftersom förundersökningsprotokollen med bilagor är mycket omfattande kan dessa inte skickas per e-post. Stämningsansökan och förundersökningsprotokollen kommer därför att finnas tillgängliga i tingsrättens reception i digitalt format lagrade på USB-minnen. En kostnad om 120 kronor tas ut per USB-minne.