Rättegång om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter inleds tisdagen den 27 april 2021

2021-04-20

Huvudförhandlingen kommer att inledas tisdagen den 27 april 2021 och pågå i ca 40 dagar. Med hänsyn till pågående pandemi och antalet inblandade aktörer kommer antalet åhörarplatser att vara kraftigt begränsat. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats.

Representanter för media och anhöriga ombeds anmäla sig senast den 22 april 2021 kl. 12.00 till avdelning1tgg@dom.se. Ange ”Assistansmålet” i rubriken.

 

Ansvariga i målet är följande

Ansvarig handläggare:Domstolshandläggaren Rania Morad, avdelning 1

Ansvarig domare:Rådmannen Eva Alsin (referent)

Ordförande:Rådmannen Kavita Bäck Mirchandani

Protokollförare:Beredningsjuristen Sarah Karlsson