Rättegång om mord m.m. i Biskopsgården i juni 2021

2021-11-17

Domens meddelande

Dom i målet kommer, i enlighet med tidigare besked, att meddelas fredagen den 19 november genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli från kl. 10.30. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till gbg.tingsratt@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en kort sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till.

Domen samt pressmeddelandet kommer att delas ut på tingsrätten till media som är föranmäld att närvara vid pressträffen.Pressträff

Tingsrätten har beslutat att tidigarelägga den planerade pressträffen. Ny starttid för pressträffen är kl. 10.45. Pressträffen genomförs i sal 20 och är endast öppen för media som föranmält sig.

Sal 20 kommer att hållas öppen från kl. 10.00 för tekniska förberedelser. Domen samt pressmeddelandet delas ut i sal 20 kl. 10.30.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl, att delta. Pressträffen inleds med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna.

Efter pressträffen kommer Göran Lundahl finnas tillgänglig för enskilda intervjuer.