Rättegång i mål om mord den 2 november 2018 i Gränby inleds den 21 augusti 2019

2019-08-20

Huvudförhandlingen i målet kommer att inledas den 21 augusti 2019 kl. 9.00. Den sista huvudförhandlingsdagen är planerad den 19 september 2019. Tidpunkt för dom kommer att meddelas i ett pressmeddelande i anslutning till att huvudförhandlingen avslutas.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum vissa dagar i Stockholms tingsrätt, säkerhetssalen, och i övrigt i Uppsala tingsrätt. För information om plats se bifogad huvudförhandlingsplan.

Praktisk information

När förhandlingen äger rum i Uppsala tingsrätt finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Anmälan sker till Servicechef Henrik Strand,  henrik.strand@dom.se  

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i en sidosal, med bild och ljudöverföring från rättssalen. Antalet platser är begränsat och ingen föranmälan kan göras för dessa platser.

Åhörare ombeds vara på plats senast kl. 8.45. Insläpp till tingsrätten sker från kl. 8.00.

Säkerhetskontroll

Både i Stockholms tingsrätt och i Uppsala tingsrätt kommer säkerhetskontroll att genomföras vid entrén.

Bifogade filer: Huvudförhandlingsplan Senast ändrad: 2019-08-20