Rättegång i mål gällande mord på Trädgårdsgatan i Uppsala i maj 2020 inleds den 27 augusti 2020

2020-08-19

Huvudförhandlingen kommer att hållas på Uppsala tingsrätt i sal 1 som har ett begränsat antal åhörarplatser. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig och därefter fått information om att de har fått en bokad plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via e-post till säkerhetschefen Henrik Strand, henrik.strand@dom.se.

Åhörare som önskar närvara vid huvudförhandlingen ombeds att vara på plats i god tid. Insläpp till tingsrätten sker från kl. 08.00. Ingen föranmälan kan göras av allmänheten. På grund av det rådande läget med Coronapandemin uppmanas den som har symtom (även lindriga) såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva/nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk att inte komma till domstolen.

Säkerhetskontroll

För att domstolens lokaler ska vara säkra och trygga får besökare gå igenom en säkerhetskontroll vid entrén. Kontrollen liknar den på flygplatser, bland annat söker personalen igenom väskor efter otillåtna föremål. Kom i god tid till domstolen - det kan bildas kö om flera förhandlingar börjar samtidigt.