Prövningstillstånd meddelat i mål om utfärdande av pass

2024-02-15