Prövningstillstånd meddelat i mål om utdömande av vite

2019-12-17

Fråga om hur preciserat ett vitesföreläggande måste vara (Mål nr 1593-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7518-18).