Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2022-06-23