Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

2021-09-14