Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-02-05

Fråga om lämplighetskravet enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter är uppfyllt. (Mål nr 6368-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5498-20).