Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-11-11

Fråga om vilket underlag från hälso- och sjukvården som krävs i ett ärende om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att en sjukvårdsåtgärd ska kunna bedömas som egenvård (Mål nr 3763-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 503-19).