Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål

2022-12-15