Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2023-02-16