Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst och föräldrapenning

2021-11-08