Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2020-04-22