Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2019-10-01

Fråga om hur bedömningen ska göras av om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt när den försäkrade inom en förhållandevis kort tid kommer att uppnå 65 års ålder. (Mål nr 3357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 378-19).