Prövningstillstånd meddelat i mål om serveringstillstånd

2021-09-29