Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2022-07-07