Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-07-06