Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-02-08