Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-01

Fråga om en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen utgör en allmän handling hos myndigheten (Mål nr 6656-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1757-18).