Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-05-26

Överprövning av avtals giltighet; fråga är om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats. (Mål nr 1742-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3795-19).